• almbur.com.ua
 • www.stenorez.com.ua
 • stork-service.ru

 • Készült az NCA
  támogatásával
  2008

  Magunkról

  A NAGYRÁBÉI BARÁTI KÖR ÉS EGYESÜLET

   

   ADATAI

  A szervezet neve:  Nagyrábéi Baráti Kör és Egyesület

  Képviselője: Gyenge Zsigmond elnök

  Székhelye: Nagyrábé, Rétszentmiklósi u. 2/a.

  TB-törzsszáma: 11545-8

  KSH számjele: 19125857-9199-331-09

  TEÁOR száma: 9199

  Nyilvántartásba vételi végzés száma:  Tpk.60.673/01.,

  kelte:     1991.04.09.

  Közhasznúsági fokozata: közhasznú egyesület

  Közhasznúsági  nyilvántartásba vétel időpontja: 1998. január  1.

  Közhasznúsági végzés száma: Tpk.60 673/1991/5.

  Adószáma: 19125857-1-09

  Bankszámlaszáma: 61400186-11100128

   

  ELÉRHETŐSÉGE

  Levelezési címe: 4173 Nagyrábé, Rétszentmiklósi u. 2/a.

  Tel./fax: 54-477-350

  Tel.:Elnök  06-20-341-3875

  E-mail címe: telehaz.nagyrabe@freemail.hu

  telehaz.nagyrabe@gmail.com 

  Internet címe: http://www.rabeicivilek.hu/

   

  ALAKULÁSA a településen 1989-ben elindított kulturális közösségfejlesztő folyamat eredményeként 1991-ben alakult meg 33 taggal. Ma a cégbíróságnál bejegyzett 56 fős közhasznú szervezet.

   

  KÜLDETÉSE

   

  Összefogja a településért tenni akaró emberek közösségét, a különböző korosztályokat,  cselekvésüket segíti. Felkutatja, feleleveníti, ápolja  a múltat,  a hagyományokat, annak értékeit továbbadja a következő nemzedékeknek.  Közösségi élményt ad a különböző generációknak. A településen és a kistérségben segíti az önszerveződő folyamatokat

  2000-ben az FVM  pályázatának segítségével az Egyesület létre hozta az Info-kuckó Teleházat.  Ezzel megteremtette  az itt élők számára a közeli és távolabbi környezethez való felzárkózás esélyét.

   

  TEVÉKENYSÉGE

  • közösségi, kulturális tevékenység,
  • a helyi hagyományok őrzése, továbbadása,
  • kiadványok anyagának gyűjtése, szerkesztése, kiadása
  • a helyi újság a Nagyrábéi Hírmondó írása, szerkesztése, kiadása,
  • a Nagyrábéról elszármazottak találkozóinak megrendezése,
  • Teleház - információs iroda működtetése, ezen belül - fokozottan foglalkozik a munkanélküliek, a megváltozott munkaképességűek, a hátrányos helyzetű lakosságréteg munka világába való be, illetve visszakapcsolásával, minden korosztály  
  • 16. éve  működteti a „Nők életmód népfőiskoláját", így nagy tapasztalata van a felnőttképzésben, személyiség fejlesztésben  és közösségépítésben,
  • alakulásától kezdve segíti a helyi önszerveződő folyamatokat, a különböző nemzedékek közösségi életbe való bekapcsolódását, a fiatalok közéletbe való bekapcsolódását,
  • az ifjúsági korosztály számára programokat, rendezvényeket szervez

   

   

  A TELEHÁZ  SZOLGÁLTATÁSAI, RENDEZVÉNYEK

  • Fénymásolás, nyomtatás,
  • Egyedi tervezésű szórólap-, plakát-  meghívó készítése
  • Internet elérés (szélessávú), elektronikus levelezés,
  • Szövegszerkesztés önállóan vagy a TELEHÁZ munkatársainak segítségével
  • Lakossági ügyintézés (kérelmek, beadványok megfogalmazása, leírása, nyomtatványok kitöltése),
  • Scannelés - színes képek, fotók másolása, nagyítása,
  • Számítógépes játékok használata,
  • Spirálozás,
  • Névjegykártya készítés,
  • Vérnyomásmérés,
  •  „AdóTIPP" - (tippek- trükkök-kiskapuk - aktuális tanácsok az adózás egész területéről - )
  • Helyi kiadványok - újság, térkép, képeslap, falukönyv- árusítása,
  • MÁV, VOLÁN menetrenddel kapcsolatos információk szolgáltatása,
  • Számítógépes tanfolyamok szervezése,
  • Gyermek és ifjúságfejlesztő képzések, tréningek, vetélkedők, szabadidős gyermek- és ifjúsági programok szervezése,
  • Népfőiskolai kurzus nők részére,
  • Helyi  közéleti adattár működtetése, frissítése,
  • Nagyrábéról elszármazottak találkozójának megrendezése,
  • Kapcsolatok építése, tartása a helyi- térségi, régiós civil  és más szervekkel, szervezetekkel.
  • 2003-ban legnagyobb és legsikeresebb rendezvénye  a május 22-én rendezett regionális teleház konferencia volt
  • 2005-ben a Megyei Népfőiskola   "A művelődés hete, a tanulás ünnepe" c. programsorozatához rendezvényével kapcsolódott.
  • Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezvényt szervez                                                                                                                       

   

  BEVÉTELEI                                        

  • § SAJÁT BEVÉTEL
  • § PÁLYÁZATOK,
  • § ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS,
  • § TAGDÍJAK, TÁMOGATÁSOK,
  • § 1 %-OS SZJA FELAJÁNLÁSOK,

   

   

   

  KIADVÁNYAI

  • § a Nagyrábéi Falukönyv 1. kötete - 1992.
  • § a Nagyrábéi Falukönyv 2. kötete - 1995.
  • § a Nagyrábéi Falukönyv 3. kötete - 2001.
  • § Nagyrábéi ízek - ahogyan elődeinktől tanultuk - 2005. (receptes gyűjtemény)
  • § 15 éves a Nők életmód népfőiskolája, életmódkalauz - 2007
  • § Viszfény antológia-2013
  • § Nagyrábéi Hírmondó hely újság - 1993 óta folyamatosan jelenik meg. A helyi önkormányzattal közös, időszaki helyi kiadvány.(2014-ben megszünt)

   

   

  ELNÖKSÉG

   

  Elnök: Gyenge Zsigmond

  Titkár: Korponai Sándor

   

  Elnökségi tagok:     

  Frank Zoltánn Jánosné

  Hagymási Imréné 

  Pépei Pál

   

   

  KAPCSOLATAI

   

  Pozitív kapcsolatot alakítottunk ki az országos, regionális, megyei, kistérségi civil  szervezetekkel, szervekkel, Teleházakkal, a helyi önkormányzattal.  A népfőiskola szervezése során jó, segítő szakmai kapcsolatot alakult  ki  az ÁNTSZ Hajdú-Bihar Megyei Intézetével, a Kölcsey Ferenc Közművelődési Intézettel.

   

  Egyesületünk tagja a

  •  Közösségfejlesztők Egyesületének
  • § Magyar Teleház Szövetségnek,
  • § Magyar Népfőiskolai Társaságnak,
  • § a Megyei Népfőiskolai Egyesületnek,
  • § a Megyei Civil Partnerségi Műhelynek,
  • § a Bihari és Sárréti Kistérségi Ifjúsági Érdekegyeztető Fórumnak

   

   

  NŐK ÉLETMÓD NÉPFŐISKOLÁJA

   

   

  „Ha csütörtök, akkor népfőiskola....."

   

  A Nagyrábéi Baráti Kör és Egyesület kezdeményezésére indult el településünkön ezelőtt 16 évvel a népfőiskola, illetve a népfőiskola jellegű kurzusok szervezése. A programok megvalósítása során a Művelődési Ház részben infrastrukturális hátteret, részben szakmai és anyagi segítő hátteret jelentett.  A kurzusok résztvevői nők, 20-60 éves korúak, heterogén társadalmi réteget képviselnek: pedagógusok, vállalkozók, háztartásbeliek, nyugdíjasok, Gyes-en lévők, könyvtáros. Ősztől-tavaszig /november-április/ hetenként ugyanazon a napon (csütörtökön este) vannak az összejövetelek 12-15 alkalommal. Majd családi vetélkedővel, országjáró kirándulással zárul a kurzus. A vetélkedőn a férjek mellet sok gyerek, unoka, nagymama is részt vesz.

  Az összejöveteleken lehetőség nyílt az előadások mellett párbeszédre, vitára. Baráti találkozókon cserélik ki tapasztalataikat, szórakoznak a szomszéd település - Földes - népfőiskolás asszonyaival.

  Az eltelt időszak bizonyítja ennek a közösségi művelődési formának a személyiségfejlesztő, hatékony ismeretelsajátító szerepét. Helyi társadalmi igényt kielégítő tanulási-szórakozási lehetőség. A település egyfajta szervező erejét jelenti ez az érdek nélkül szerveződött közösség.

  Mindig fontos volt, hogy az elkezdett folyamat ne szakadjon meg. Keresték  az új formát és tartalmat, mely a megváltozott társadalmi körülmények között segítséget jelenthetett a népfőiskolai  kurzusok résztvevőinek, azok családjának, ismerőseinek.  A Nagyrábéi Baráti Kör és Egyesület adta ki, a Népfőiskolai csoport tagjai gyűjtötték  és szerkesztették a NAGYRÁBÉI ÍZEK - AHOGY ELŐDEINKTŐL TANULTUK c. receptes könyvet 2005-ben.

   

   

  A HONLAP CÉLJA

   

  A honlap indítását évek óta tervezzük. 2007-ben az Egyesület Közgyűlésének egyetértésével a  http://www.rabeicivilek.hu/  elnevezéssel indítsunk saját Internetes oldalt.

   

  Célunk:  

  • a világhálón való  ismertté válás,
  • az információink közzététele,
  • külső kommunikáció, tevékenységeink megismertetése
  •  újabb kapcsolatok építése
  • a szervezeten belüli kapcsolattartás javítása
  • önkéntes- és tagtoborzás
  • hálózati együttműködések elősegítése
  • a szervezet hatékonyabb működésének elősegítése
  • más civil szervezetek megjelenési lehetőségnek biztosítása

   

   

   

  A TELEPÜLÉSEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK

   

  Bejegyzett jogi személyiségű szervezetek

   

  Alapítványok

   

  Nagyrábéért  Közalapítvány

  Továbbtanulásért Alapítvány

  Nagyrábéi Móricz Alapítvány

   

  Egyesületek

   

  Nagyrábéi Baráti Kör és Egyesület

  Nagyrábéi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

  Nagyrábéi Petőfi Horgász Egyesület

  Petőfi Sportkör

  Petőfi Vadásztársaság

  AMENCA - velünk Európáért szervezet

  Barangoló Ifjúsági Kulturális Egyesület

  Szélmalom Egyesület

  Polgárőr Egyesület

   

  Nem bejegyzett jogi személyiségű közösségek

   

  Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum

  Nyugdíjas Klub

   

   

  FOTÓALBUM

   

   

                                                                   

   

   

   


  Ön a(z) 18440. látogatónk